Wzrost wiedzy na temat biologii nowotworów wpłynął na kierunek rozwoju badań klinicznych. Pojawił się wśród nich nowy nurt – badania koszykowe (ang. basket studies). Do udziału w nich kwalifikuje się pacjentów ze względu na mutacje leżące u...