Zabiegi oszczędzające pierś są ważną opcją terapeutyczną w przypadku pacjentek z wczesnym rakiem piersi. W wielu ośrodkach częstość ich wykonywania jest miernikiem jakości opieki, jednak w ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie częstości ich ...