Badania II fazy wykazały skuteczność lenvatinibu w leczeniu pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy opornym na leczenie radiojodem. Równie obiecujące wyniki badania III fazy ukazały się na łamach najnowszego numeru The New England Journal of Me...