Rak stercza może rozprzestrzeniać się poza gruczoł krokowy przekraczając jego torebkę. Współcześnie do diagnostyki i oceny raka prostaty stosuje się rezonans magnetyczny ze wzmocnieniem kontrastowym. Ta technika wymaga założenia dostępu dożylnego ...