Czerwienica prawdziwa jest chorobą o niejasnej etiologii przebiegającą z podwyższeniem stężenia erytrocytów we krwi. Do klasycznych sposobów jej leczenia należą krwioupusty i hydroksymocznik, jednak prowadzone są zaawansowane badania nad stosowani...