W opisanym wcześniej badaniu 3 fazy stosowanie nivolumabu wiązało się z częstszą pozytywną odpowiedzią na leczenie, obiektywnie rzecz ujmując, niż chemioterapia w przypadku pacjentów leczonych dotychczas ipilimumabem, u których nastąpił nawrót cho...