Od pewnego czasu z uwagi na obserwowaną toksyczność leków, kwestionuje się rolę bleomycyny i dakarbazyny w schemacie leczenia ABVD u pacjentów we wczesnym stadium chłoniak Hodgkina. W poniższym badaniu sprawdzono czy wykluczenie jednego z tych dwó...