Podawanie lenalidomidu z deksametazonem to zalecanana metoda leczenia w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego. Połączenie carfilzomibu – inhibitora proteasomu z lenalidomidem i deksametazonem wykazało skuteczność w fazie 1 i 2 badań. Czy ...