Związek pomiędzy spożyciem czerwonego mięsa, szczególnie przetworzonego, a ryzykiem rozwoju nowotworu jest dość dobrze udokumentowany w badaniach epidemiologicznych. Niestety, mimo wielu lat badań w tym zakresie, dokładna przyczyna tej korelacji p...