Jedną z form gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) jest idiopatyczny białkomocz Bence-Jones’a. Jest to wskazanie do bacznej obserwacji, ponieważ istnieje ryzyko progresji choroby. Czy w tej grupie postępowanie powinno być...