Specjaliści przewidują, że zapadalność na niedrobnokomórkowego raka płuca (non–small cell lung cancer – NSCLC) wykrywanego u osób starszych będzie się zwiększać. Ma to związek z częstszym wykonywaniem tomografii komputerowej (często z innych powod...