Ciągle poszukiwany jest bezpieczny i skuteczny schemat leczenie u pacjentek z rakiem piersi HER-2(+), u których leczenie neoadjuwatowe nie doprowadziło do całkowitej odpowiedzi histopatologicznej (pathological complete response, pCR). Badanie AVAT...