Na łamach The Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki badania, w którym oceniano jaka grupa pacjentów z biochemicznym nawrotem raka prostaty skorzysta z badania PET/CT z choliną znakowaną 11C. Do badania włączono 605 pacjentów po radykalne...