Opisana w 1832 roku przez Thomasa Hodgkina tzw. ziarnica złosliwa jest współcześnie modelowym przykładem skutecznej walki medycyny z nowotworem. Niestety mimo ogromnego przełomu jaki dokonał się w leczeniu chłoniaka Hodgkina na przełomie ostatnich...