Pomimo sprzecznych danych, liczba wykonywanych kontralateralnych profilaktycznych mastektomii (contralateral prophylactic mastectomy, CPM) ciągle się zwiększa. Czy ta metoda postępowania wiąże się jednak z poprawą rokowania pacjentek? Na łamach A...