Zablokowanie cytotoksycznego antygenu 4 związanego z limfocytami (CTLA-4) przy udziale ipilimumabu wydłuża przeżycie pacjentów z rozsianym czerniakiem. W modelach przedklinicznych skuteczność wykazuje zastosowanie blokady CTLA-4 wraz z czynnikiem ...