Przełyk Barretta jest stanem, w którym dochodzi do zastąpienia nabłonka wielowarstwowego płaskiego (przełykowego) nabłonkiem walcowatym (żołądkowym). Jest zaliczany do stanów przednowotworowych, predysponujących do wystąpienia gruczołowego raka pr...