U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, posiadających mutację EGFR czas przeżycia bez progresji wynosi zwykle 9-13 miesięcy, jeśli są leczeni inhibitorami tyrozyny gefitynibem lub erlotynibem. Mimo to obserwuje się narastającą oporność na ...