W populacji pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową (chronic lymphoid leukemia – CLL) lub chłoniaka z z małych limfocytów (small lymphocytic lymphoma – SLL) krótki czas trwania odpowiedzi na leczenie i niekorzystne zmiany cytogen...