Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w populacji ogólnej. Pomimo wzrostu świadomości pacjentów i coraz mniejszego odsetka osób palących papierosy w krajach wysokorozwiniętych jest też najczęstszą onkologiczną przyczyną zgon...