Chemioterapia guzów ośrodkowego układu nerwowego jest wciąż w powijakach z uwagi na potężną barierę anatomiczną jaką stanowi bariera krew-mózg. Podjęto wiele prób ominięcia tej przeszkody, jednakże do tej pory metody cechowały się niewielką skutec...