Izoforma receptora androgenowego kodowana przez splicingowy wariant 7 genu pozbawiony jest domeny wiążącej ligand, która jestcelem działania enzalutamidu i abirateronu. W badaniu przedstawionym poniżej postawiono hipotezę, że wykrywanie tego waria...