Potencjalny wpływ leków na częstość występowania nowotworów budzi zrozumiałe zainteresowanie lekarzy i pacjentów. Wiele doniesień dotyczących stosowania metforminy u pacjentów z cukrzycą typu 2 sugeruje, że może ona zmniejszać ryzyko nowotworzenia...