W końcowej analizie fazy 3 badania COU-AA-301 octan abirateronu dodany do prednizonu umożliwiał znaczne wydłużenie ogólnego czasu przeżycia, w porównaniu z terapią samym prednizonem, u pacjentów z przerzutami, z odpornym na kastrację rakiem gruczo...