Choć terapie przy użyciu niskocząsteczkowych inhibitorów wewnątrzkomórkowych białek zrewolucjonizowały współczesną onkologię, to jednak ich stosowanie nieodwracalnie prowadzi do rozwoju oporności komórek nowotworowych na zastosowane leczenie. Nie ...