Radykalność (całkowite usunięcie z marginesem) wycięcia guza nowotworowego jest jednym z filarów chirurgicznego leczenia onkologicznego. Niestety często nie udaje się usunąć całej podejrzanej o zmiany nowotworowe tkanki, co stanowi w znakomitej wi...