Badanie PET (positron emission tomography) z użyciem znakowanej glukozy (18F-FDG) jest badaniem zalecanym w celu diagnostyki guzków płuca podejrzanych o etiologię nowotworową. Niestety, w populacjach, gdzie infekcje płuc występują endemicznie czuł...