Selektywne inhibitory nieprawidłowego białka B-Raf stały się przełomem i złotym standardem w leczeniu pacjentów obarczonych tym defektem genetycznym. Niestety u części chorych w niedługim czasie pojawia się na te leki oporność. Jedną z prób przeła...