Odkryte w 2006 roku białko PALB2 początkowo wiązane było jedynie z byciem swoistym „pomocnikiem” białek BRCA1 i BRCA2 w naprawianiu dwuniciowych uszkodzeń DNA – krytycznym elemencie obrony organizmu przed rozwojem nowotworów. W niedługim czasie ok...