W zaprezentowanych dotychczas wynikach badania AFFIRM enzalutamid istotnie poprawiał ogólne przeżycie u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację, u których w trakcie leczenia docetakselem doszło do progresji choroby. Obecnie na łamach The ...