Gemtuzumab ozogamycyny był pierwszym przykładem chemioterapeutyku z grupy przeciwciał stosowanym w chorobie nowotworej. Opracowano go do leczenia ostrej białaczki szpikowej. Jednak badania z randomizacją, w którym został on wykorzystany wraz z inn...