Enzalutamid jest inhibitorem receptorów androgenowym poprawiającym przeżycie wśród pacjentów z progresją opornego na kastrację raka prostaty w trakcie chemioterapii. Ciągle brakuje jednak leków dla pacjentów w stadium rozsianym choroby, którzy nie...