Na łamach The Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki badania, w którym oceniano jak na leczenie pacjentów z potwierdzonymi lub podejrzewanymi przerzutami nowotworowymi do kości wpływa wykonanie badania PET z fluorkiem sodu znakowanym fluo...