U kobiet w okresie pomenopauzalnym z rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych leczenie adjuwantowe za pomocą inhibitorów aromatazy w porównaniu z tamoksifenem poprawia rokowanie. Czy w grupie kobiet przed menopauzą terapia ta może przyni...