Nie istnieje standardowa terapia w przypadku nawrotu szpiczaka mnogiego, a rola autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (ASCT) nie został w pełni określona. Celem badania, które zostało przedstawione poniżej było porównanie terapii z użyc...