W leczeniu systemowym raka wątrobowokomórkowego w zasadzie jedynym skutecznym lekiem jest sorafenibu będący inhibitorem licznych kinaz. Niestety w pewnej grupie chorych ten środek także zawodzi. Na tej populacji pacjentów przeprowadzono badanie EV...