Rokowanie w przypadku miejscowo zaawansowanego raka żołądka jest złe mimo postępu medycyny w zakresie chemioterapii uzupełniającej. Wciąż trwają badania nad udoskonaleniem dotychczas stosowanych schematów chemioterapeutycznych. W poniżej przedsta...