Jest niewiele prac opisujących skuteczność leczenia pacjentów, u których obserwowano progresję raka przełyku po chemioterapii. W poniższej publikacji oceniono rezultaty podawania gefitinibu vs placebo w tej grupie chorych. Badanie z The Lancet Onc...