W jednym z przeglądów systematycznych Cochrane stwierdzono, że wciąż brakuje danych dotyczących działań niepożądanych związanych z leczeniem antagonistami TNF-alfa a także występowania nowotworów po takiej terapii. W poniższym podsumowaniu prezent...