Światowa Organizacja Zdrowia definiuje raka płuca jako nowotwór złośliwy rozwijający się z nabłonka oddechowego i dzieli go na 4 główne typy: drobnokomórkowy (SCLC), rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy i wielkokomórkowy, przy czym, ostatnie trzy ...