Ramucirumab to nowe ludzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1 skierowane przeciwko pozakomórkowej domenie receptora VEGFR2. Lek łącząc się z tym receptorem blokuje angiogenezę, co przekłada się na wolniejszą progresję choroby nowotworowej. Do t...