Utrzymanie monoterapii lekiem olaparibem (inhibitorem PARP) poprawia przeżycie bez progresji u pacjentów z nawrotowym rakiem jajnika wrażliwym na platynę w porównaniu z placebo. Autorzy poniższej publikacji postanowili sprawdzić czy skuteczność ol...