Człowiek ma zaledwie 5 milionów receptorów węchowych. Zaledwie? Tak, bo pies – znany ze swojego niebywałego węchu – ma ich ok. 200-300 milionów! I ten fakt postanowili wykorzystać włoscy lekarze specjalizujący się w terapii raka gruczołu krokoweg...