Obinutuzumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne wiążące się z antygenem CD20 występującym na powierzchni komórek nowotworowych wywodzących się z limfocytów B. Lek ten dopuszczono do terapii przewlekłej białaczki szpikowej w połączeniu z chl...