Grupa Japońskich badaczy dostarczyła kolejnych argumentów przemawiających za oszczędzającym leczeniem raka brodawkowatego tarczycy (papillary thyroid cancer, PTC) niskiego ryzyka. Wyniki badania zaprezentowano na tegorocznym zjeździe Amerykańskieg...