Jednym z problemów w leczeniu postępującego raka piersi u pacjentek poddanych już 2 lub więcej schematów leczenia ukierunkowanych na receptor HER2 jest dalsza terapia. W grupie tej jest niewiele skutecznych metod leczenia. Autorzy publikacji z Th...