Badania pokazały, że potrójnie negatywny rak piersi HER2-dodatni może być wrażliwy na terapię trójlekową taksanem, trastuzumabem i pochodnymi platyny. W poniższym badaniu oceniono skuteczność dodania karboplatyny do terapi neoadjuwantowej w lecze...