Regularne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Dotychczasowe badania analizujące związek przyjmowania kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosa...