Stan zapalny jest ważną cechą złośliwego fenotypu wielu nowotworów – sprzyja angiogenezie, inwazyjności nowotworów, powstawaniu przerzutów i narastaniu kacheksji. Autorzy badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet On...