Bevacizumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko naczyniowo-śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (vascular endothelial growth factor, VEGF). Jak do tej pory u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem wykazano tylko ograniczoną skuteczn...